Les Vignerons de Tutiac

Logo-tutiac.png?mtime=20220207143409#asset:79255

Tutiac holder til i Bordeaux og er en av de ledende produsentene i regionen. Vinmarkene ligger nydelig til med maritim påvirkning fra Atlanterhavet, og jordsmonnet er kalk-og leireholdig. Vinmaker Paul Oui sørger for å lage typeriktige, drikkevennlige viner.

Les-Vignerons-de-Tutiac_10.10.19-50.jpg?mtime=20220207143443#asset:79256