Histaminer

Histamin er et biogen amin som dannes i rødvin hovedsakelig ved eplemelkesyregjæringen, prosessen hvor eplesyren i en vin omdannes til melkesyre og karbondioksid. Mengdene med histamin varierer sterkt i ulike viner. 

Det er meget små mengder histamin i hvite viner og mest i røde viner. Viner fremstilt gjennom moderne vinifikasjon med høy hygienestandard og bruk av ståltanker, er de vinene som har lavest nivå av histamin. Dersom vinprodusenter bruker ren bakteriekultur av typen Leuconostoc Oenos i vinen, skjer det veldig lite eller ingen dannelse av histamin. På denne måten kommer man frem til viner som har et naturlig lavt innhold av histamin.

De biogene aminene som absorberes fra fordøyelsessystemet omdannes raskt ved hjelp av aminoksidase, et enzym som hemmes av alkohol. Dette betyr at alkohol reduserer kroppens evne til å bryte ned histamin. Personer som er følsomme for histamin kan dermed lettere få vondt i hodet ved moderat inntak av rødvin. Dette kan også være forklaringen på at noen får en reaksjon på vin selv om de ikke reagerer på matvarer med høye histaminmengder, som for eksempel ost, fisk og spekepølse.

Histamin utvider blodårene på samme måte som alkohol, og kan skape rødme i ansiktet. Mange med pollenallergi sier at deres ”rødvinsallergi” reduseres om våren når de tar antihistaminer, og det er derfor grunn å anta at mennesker kan ha varierende følsomhet.

I allergireaksjoner dannes histamin i kroppen. Alkohol reduserer kroppens evne til å bryte ned histamin. Dette gjør at personer som er følsomme for histamin lettere får hodepine ved moderat inntak av rødvin.

Det er viktig å presisere at det ikke finnes klinisk dokumentasjon på at biogene aminer er årsaken til hodepine.

lpgh.jpeg?mtime=20161111155949#asset:132

Garvestoff