Vinmonopol-kategorier

Vinmonpolet har delt opp alle sine drøye 300 utsalg i ulike kategorier ut ifra størrelsen på sortimentet som føres.

Kategori 1 har kun noen få varer på hylla, mens den største kategorien, 7, har det største vareutvalget. Alle polets basislisteføringer finnes både i kategori 6 og 7, mens det i de lavere kategoriene bare er et utvalg av basisvarene som føres.

Husk at uansett hva slags kategori ditt pol har, kan du bestille blant alle våre varer i både basis og i bestillingsutvalget – og få de tilsendt ditt lokale pol.

Vectura