Stellenbosch Vineyards

Stellenbosch vineyards ble etablert i 1690 av Henning Huysing som fikk gården av Guvernør Simon Van der Stel. Gården skiftet eiere flere ganger og ble stadig utviklet med store endringer mot vin og brandy i 1779 (Pieter Gerhard van der Bijl) og 1917 (Rudolph Levin Krame). Sistnevnte donerte deler av eiendommen til druedyrkere i området, slik at de kunne etablere det første kooperativet og i 1941 ble resten av gården solgt til åtte gårdeiere i området som dannet Welmoed Koörporatiewe Wynkelders Beperk.

I moderne tid ble kooperativet en del av The Wine People i 2004 og senere overdratt til AdVini i 2018.

Stellenbosch Vineyards er særlig opptatt av å ta vare på sine ansatte og de lokale verdikjedene. Samtidig jobber de for å redusere sitt utslipp og har blant annet identifisert CO2 fotavtrykk fra drue til vinen står på kaia. Vinhuset er sertifisert av en rekke organisasjoner, blant disse er Fairtrade, WIETA, IPW mm.

Stellenbosch Vineyards har ingen egne vinmarker, men har kontraktsfestet samarbeid med 23 ulike druedyrkere der de fem største står for ca. 70% av volumet. Abraham de Villiers fra vinhuset følger opp druedyrkerne igjennom vekstsesongen og igjennom innhøsting, for å sikre både at CSR og druene holder høy kvalitet.